My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Skolevagt

SKOLEVAGTERNE.

 

Holdene tjekker alle ind på Fodboldvej, og her får de nedenstående information, som skal efterleves.

-    Pga. brandsikkerheden SKAL alle borde og stole forblive i klasselokalerne. 
      Der gives IKKE dispensation over hovedet.

-    Rygning/alkohol og boldspil er STRENGT FORBUDT på skolen. Hvis dette ses, skal tingene konfiskeret. 
      Det kan medføre bortvisning.

-    Der SKAL være ro på skolen kl. 24.

-    Ved afrejse skal lokalet leveres i samme stand som ved ankomst inden der betales depositum tilbage. 
      Rummet skal godkendes af en skolevagt.

-    Det udleveret keycard, som udleveres ved indtjekningen på Fodboldvej, 
      SKAL forevises når der skal låses op til lokalerne.

 -   Se vagterne her 

ARBEJDSOPGAVER FOR SKOLEVAGTERNE.

-     Sælge fra boden. Slik, Chips, sodavand

-     Låse/åbne døre for holdene. (der skal vise nøglekort)

-     Feje på gangene, efter behov

-     Tømme skraldespande, efter behov

-     Tjekke toiletterne, med jævne mellemrum

-     Tjekke udenoms arealer, med jævne mellemrumKlub 60+ anretter morgenbuffeten, og vedligeholder den, samt forestår den efterfølgende oprydning.

Det er tilladt at tage en sodavand eller lign. når man er på vagt. Dette skal dog noteres på sedlen. 
- HUSK ALT MED MÅDE :-)

Alle vagter er ANSVARLIG for at ovenstående opgaver bliver udført, at der løbende bliver lagt penge til side fra boden i aflåst rum, samt udlevere penge når ”Cup No.1 ”Bankmanden” kommer.

HUSK,
 at hvis vi holder skolen pæn får vi lov at låne den igen næste år :-)

- se vagterne her:
                            Abildgårdskolen
                            Bangsbostrand Skole
                            Nordstjernen

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk