My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Hjælpere


De mange frivillige er grundstenen i Cup No.1  - uden dem ingen Cup

Små 700 børn, -voksne og ældre holder hvert år hjulene igang i uge 28, hvor årets Cup No.1 afvikles.

Cup No.1 afholdes i 2018 for 35. gang, hvor F.f.I Fodbold inviterer ungdomshold fra hele verdenen til Frederikshavn. I 2018 er det fra mandag den 9. juli til og med lørdag den 14. juli 

Cup No.1 er Frederikshavn kommunes største enkeltstående event, turneringen har været afviklet i Frederikshavn siden 1984 under navnet Dana Cup No.1 -og næsten 7.000 hold fra 93 nationer har deltaget i turneringen.
Alle kampe spilles på flotte græsbaner på Fodboldvej. Deltagerne bruger derfor minimal tid på transport, hvilket øger glæden ved at deltage i netop Cup No.1

Turneringen finder altid sted i uge 28 og vil i 2018 sige fra mandag 9. juli til lørdag 14. juli. Cuppen ledes af et Cup-udvalg bestående af 20 personer med hver deres ansvarsområde,
som mødes en gang om måneden, men uden hjælp fra klubbens forældre, kan dette store arrangement, som kommer klubben til gavn i det daglige,
ikke lade sig gøre. Vi håber at alle forældre vil give en hånd med, for når vi løfter i flok, er det hele meget lettere.

Nedenfor har vi listet opgaverne, og på de enkelte link kan du se vagtskemaerne, som løbende opdateres.
- og husk lørdag den 14. juli kl. 19.30 "hæver vi alle vores løn" med braget af en hjælperfest, med go´ mad, musik og dans, og ikke at forglemme drikkevarer til rimelige priser.

 

 

 

SKOLEVAGTERNE.

 

Holdene tjekker alle ind på Fodboldvej, og her får de nedenstående information, som skal efterleves.

-    Pga. brandsikkerheden SKAL alle borde og stole forblive i klasselokalerne.
      Der gives IKKE dispensation over hovedet.

-    Rygning/alkohol og boldspil er STRENGT FORBUDT på skolen. Hvis dette ses, skal tingene konfiskeret.
      Det kan medføre bortvisning.

-    Der SKAL være ro på skolen kl. 24.

-    Ved afrejse skal lokalet leveres i samme stand som ved ankomst inden der betales depositum tilbage.
      Rummet skal godkendes af en skolevagt.

-    Det udleveret keycard, som udleveres ved indtjekningen på Fodboldvej,
      SKAL forevises når der skal låses op til lokalerne.

 -   Se vagterne her 

ARBEJDSOPGAVER FOR SKOLEVAGTERNE.

-     Sælge fra boden. Slik, Chips, sodavand

-     Låse/åbne døre for holdene. (der skal vise nøglekort)

-     Feje på gangene, efter behov

-     Tømme skraldespande, efter behov

-     Tjekke toiletterne, med jævne mellemrum

-     Tjekke udenoms arealer, med jævne mellemrumKlub 60+ anretter morgenbuffeten, og vedligeholder den, samt forestår den efterfølgende oprydning.

Det er tilladt at tage en sodavand eller lign. når man er på vagt. Dette skal dog noteres på sedlen.
- HUSK ALT MED MÅDE :-)

Alle vagter er ANSVARLIG for at ovenstående opgaver bliver udført, at der løbende bliver lagt penge til side fra boden i aflåst rum, samt udlevere penge når ”Cup No.1 ”Bankmanden” kommer.

HUSK,
at hvis vi holder skolen pæn får vi lov at låne den igen næste år :-)

- se vagterne her

 

 

 

Teknisk Afdeling


- forestår opstilling og nedtagning af f.eks. hegn / vogne / skilte, - til og afrigning af skoler, før og efter uge 28, de forestår den daglige drift af Fodboldvej og Frederikshavn Stadion, med diverse reparationer, samt renholdelse af anlæggene. Så er du håndværker eller Handymand med hænderne skruet rigtig på, er du sikkert en af dem vi står og mangler. Lyder det som noget for dig kan du kontakte Inspektør Ronni K. Jensen på ronni@ffifodbold.dk

 

 

 

Cafeteriaet på Fodboldvej

I Cafeteriaet på Park Empire ( Fodboldvej )sælger vi diverse drikkevarer, så som Sodavand, Slush-Ice, øl, vin og kaffe/Te. Vi fremstiller selv vores populære Sports-næb, vi sælger pølser og brød, samt Fransk Hotdogs.
Du behøver ikke at være Kok elle Tjener, her rækker gå på mod og godt humør langt.
- se vagterne her:

 

 
FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk