My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Forældre involvering

Mål med projektet:

At forældrene får en reel oplevelse af, at de er en vigtig del af FfI-fodbold

At der foregår et konstruktivt samarbejde mellem FfI-fodbold og forældrene

At forældrene får forståelse for og tager ansvar for at et involverende fællesskab er en af grundværdierne indenfor FfI-fodbold.

At forældrene i ord og handling vil og kan agere i overensstemmelse med FfI-fodbolds værdiggrundlag.

At forældre involveringen organiseres på en måde, sådan at forældrene kan bidrage i forhold til deres ”muligheder og situation”.

 

Hovedaktiviteter og fremgangsmåder:

 1. FfI-fodbold får organiseret en ”åben” tilgang for forældrehenvendelser.

  F.eks:           Går FfI-lederne i let genkendelig FfI-leder dragter

  Kontoret er åbnet i forbindelse med træningen

 2. Der oprettes medlems-profiler for alle FfI-spillere – med relevante informationer, som løbende bliver justeret/opdateret:

  1. navn, adresse, fødselsdata 

  2. Spillerens fodboldfærdigheder

  3. Spillernes personlige og fodboldmæssige mål

  4. Forældre engagement

 3. FfI-fodbold informerer bredt – bl.a. i form af:

  1. Nyhedsbreve

  2. Hjemmeside

  3. Forældre møder

  4. Klub-info møder

   Se i øvrigt FfI-kommunikationsplan – samt at det er forældre ansvar at opsøge info.

 4.  FfI-fodbold arrangerer ”åbne” tema-møde

Tidsplan:

 • 2015 Projektet forberedes i løbet af august/september, sådan at medlemsprofiler tages i brug hen over vinteren 2015-2016.
 • Vedrørende nyhedsbreve/hjemmeside – henvises til FfI-kommunikationsplan
 • 2016 Der udarbejdes en plan for forældremøder – klubinfomøder og tema-møder i begyndelse af 2016.

Projektledelse og organisation:

Christian Kærsgaard, Jens Tang Olesen, suppleret med Michael Jørgensen (træner U12)

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk