My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Modtagelse af nye medlemmer

Mål med projektet:

 • At der er en åben tilgang til FFI Fodbold, og at det er let at få informationer om klubben
 • At FFI er en klub, hvor nye medlemmer i alle aldersgrupper og på alle niveauer føler sig godt modtaget og hurtigt integreret i fællesskabet
 • At nye medlemmer og evt. deres forældre får forståelse og er ansvarlige for, at et forpligtende fællesskab er en af grundværdierne indenfor FFI Fodbold.
 • At nye medlemmer og evt. deres forældre orienteres om FFI Fodbolds værdigrundlag – samt informeres om hvor de kan søge yderlige informationer om FfI-fodbold

Hovedaktiviteter og fremgangsmåder:

 • Det skal af klubbens hjemmeside og på oversigtstavlen i klubhuset fremgå, på hvilke tidspunkter de enkelte aldersgrupper træner
 • Det skal af klubbens hjemmeside og på oversigtstavlen i klubhuset fremgå, hvem man henvender sig til, hvis man ønsker at spille fodbold i FFI
 • Der udarbejdes for hver afdeling/aldersgruppe en velkomstfolder, som fortæller om afdelingen/aldersgruppen, kontingentsatser og FFI Fodbolds værdigrundlag. Denne folder udleveres efter første træningsgang
 • Den ansvarlige leder i afdelingen
  • sørger for at notere nye medlemmers navn og telefonnummer
  • sørger for, at der senest 3. gang, et nyt medlem er til træning, udfyldes en indmeldelsesblanket, som afleveres til den ansvarlige leder
  • Der oprettes medlemsprofil for spilleren
 • Der oprettes en taskforce-gruppe blandt klubbens ledere, som trænere/ledere kan kalde på, hvis FFI Fodbold modtager nye medlemmer, som giver specielle udfordringer.

Tidsplan:

2015/16       I løbet af august/september, sådan at hjemmeside, oversigtstavler, velkomstfolder og medlemsprofiler er klar til brug i løbet af efteråret og senest fra begyndelsen af sæson 2016.

Projektledelse og organisation:

Kontoret og den ansvarlige leder i hver enkelt afdeling

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk