My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Kommunikationsplan

Mål med projektet:

At der sikres et bredt ejerskab til FfI-fodbolds kommunikationsplan.

At der skabes et effektiv og overskuelig kommunikation imellem FfI-fodbolds interessenter

At det er muligt for ALLE at søge relevante informationer om FfI-fodbold.

At diverse FfI-informations platforme løbende bliver opdateret.

Hovedaktiviteter og fremgangsmåder:

Med udgangspunkt i FfI-fodbold kommunikation model (se bilag) udarbejdes skabeloner og spilleregler for, hvordan kommunikationen kan/skal foregå indenfor de respektive områder:

  1. Kommunikation indenfor bestyrelse – udvalg og ansatte.                         (grønne pile)

  2. Mellem bestyrelse/ansatte/udvalg og spillere/forældre/træner/ledere.    (blå pil)

  3. Kommunikation indenfor spillere – forældre og træner/ledere.                 (gule pile)

  4. Kommunikation mellem ”øvrige” og FfI-fodbold                                       (orange pile)

(bilag) FFI kommunikationsplan.pdf

Der vil blive kommunikeret ved hjælp af Drop boks, Facebook og FfI-hjemmeside – ligesom der vil foregå direkte kommunikation via mail, SMS og telefonsamtaler.

Hvis f.eks. Drop Boks bruges til opbevaring af beslutningsreferater, diverse dokumenter, henvendelser, notater mv. – skal der oprettes forskellige adgangsniveauer:

Formandsskabet:              Har adgang til alt

Bestyrelsen:                      Har adgang til det meste

Udvalg og ansatte:            Har adgang til specifikke områder.

Øvrige:                              Har adgang til almene områder.

Tidsplan:

Sættes i gang i løbet af september 2015 og skal være fungerende fra marts 2016.  

Projektledelse og organisation:

Christian Kærsgaard, Martin Petersen (Olic), Poul Beck

 

 

 

 

 

 

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk