My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Cup No 1. 2016 med deltagelse af 21 nationer

Cup  No 1. 2016 med deltagelse af 21 nationer

 

Oprydningen efter Cup No.1  er nu næsten færdig og i år har det været en turnering med deltagelse fra 21 nationer, hvilket er positivt for mangfoldigheden i turneringen.

Allerede inden starten på turneringen fik vi en overraskelse nemlig at holdet fra Madagasker var ankommet til Frederikshavn 10 dage før Cuppens opstart !.

Pauli Jørgensen, Poul Beck og Ronni Jensen m.fl. sørgede for en hurtig løsning og fik dem indkvarteret i det røde klubhus på stadion. De fik udleveret gamle pander og gryder så de kunne tilberede mad, som for det meste bestod af ris og hvidt brød. På Madagasker er de vant til køb én gang om ugen, det sætter tingene i perspektiv i forhold til vores levestandard i Danmark.

 

Med stor mediebevågenhed fik Pauli og Co. Kontaktet flere af byens virksomheder for at høre om de kunne hjælpe, og vi fik mange positive tilsagn. Drengene fra Madagasker fik således tøj fra Diadora, mad fra Empire, Møllehuset og fra bistroen i golfklubben Frederikshavn samt en tur til Fårup Sommerland doneret af en lokal anonym sponsor. Derudover kom flere lokale med lommepenge til drengene, og økonomisk hjælp til busrejsen til Paris, hvorfra de skulle flyve hjem.

Man kan altid spørge sig selv hvorfor og hvordan et hold fra Madagasker kommer tidligere end ventet, men de kom fra en turnering i Norge, som en kristen norsk organisation havde inviteret dem til, og hvad der er gået galt i deres rejseplan står i det uvisse, da vi også måtte hjælpe med at få spillere hjem fra København – da de var blevet væk i lufthavnen. Det er ikke første gang vi har prøvet at hjælpe hold fra eksotiske egne, men det giver altid visse udfordringer lige op til en Cup uge J

Der skal lyde en stor tak til vores by og medborgere for opbakningen til drengene fra Madagasker, og vi har lovet at viderebringe en stor TAK til vores by og FFI Fodbold fra deres ledere, som har været vildt begejstret for Danmark og vores gæstfrihed.

 

Selve turneringen har forløbet rigtig godt, og med forenkling og mere gennemsigtighed af reglerne har vi undgået mange klagesager, som normalt foregår under turneringer i slutspillet J, og der kom kun 1 sag – det er flot.

 

Vi har desværre oplevet en nedgang i antal tilmeldte hold og nåede kun 137 hold mod budgetteret 200. Især det norske og svenske marked ramte os, hvorimod eksotiske lande og USA var godt repræsenteret. Det medførte desværre også at nogle rækker kun var repræsenteret med ganske få hold, og det skaber ikke den kvalitet som vi ønsker af vores Cup No.1.

Det vil naturligvis få en indvirkning på det økonomiske resultat for 2016, men vi kan ikke ændre situationen nu, men vi kan påvirke processen for 2017, som allerede er iværksat. Der skal sættes turbo på salg og markedsføring, og det strategiske udvalg og vores nye Cup No. 1 sælger Henrik Andersen er i fuld gang med at få analyseret muligheder og udarbejde salgsplan, så vi allerede fra september er klar til salg.

 

Vi er helt afhængige af den frivillige hjælp for at afvikle turneringen, og det er også med stolthed vi kan se den energi og stolthed de frivillige byder ind med, men vi skal passe på vores frivillige. Vi har mange som tager mange vagter i løbet af ugen og det er ikke helt fair.

Vi har derfor også en bøn og et budskab til dem, som desværre har valgt fra til at hjælpe.

 

I Klubbens 5  værdipunkter indgår bl.a. ”glæden er drivkraften”, ”Udvikling for alle Udvikling”, ”plads til alle”, ”forpligtende samarbejde”, ”socialt forpligtende fællesskab for alle”, ”Der er styr på det”.  Se yderligere på http://ffifodbold.dk/klubben/v%C3%A6rdigrundlag

 

Det betyder at vi ”klubben” tilbyder Jer (spillere/forældre) nogle rammer, men det er Jer der udfylder indholdet i rammerne, og vi har som klub fastlagt at for at være en del af FFI Fodbold indgår der nogle forpligtelser i form af cafeteriavagter og vagter til Cup No. 1. – Til gengæld tilbyder vi så der er nogle aktiviteter som dit barn får glæde af. Og ikke mindst at mange forældre også har en hyggelig uge i samvær med andre forældre på vagterne. Det er en win-win for alle J

 

Vi vil nødigt som klub havne i en situation, hvor vi skal til at ændre vores værdigrundlag og sætte betingelser (eller noget for noget) for et medlemskab af klubben. Det vil have nogle andre konsekvenser,  men det kan blive nødvendigt såfremt vi ikke kan nå det af frivillighedens vej. Eller at vi som klub skal købe ydelserne af andre foreninger for at få opgaverne løst.

 

Tiltag:

Cup No.1  organisationen involverer mange arbejdsopgaver og koordineringen i løbet af ugen, og vores personale er rigtig på i denne uge med besvarelse af mange praktiske spørgsmål og gøremål.  Forberedelse op til Cup No.1 ugen og ikke mindst måneders planlægning ska stå sin prøve, og det er umuligt at forudsige og planlægge alle hændelser, men der vi glade for den erfaring og overskud Poul og Ronni og Co. Viser.

 

Det var også med stor bevågenhed at Liverpool FC deltog med deres U13 hold for første gang, og her oplevede vi fodbold på et niveau blandt de ypperste i Europa, og det var kun i finalen at holdet fra Merseyside fik lidt modstand. Søren Lind var værtsholder for Liverpool, og som inkarneret LFC fan var det en fornøjelse at se den entusiasme og stolthed der udsprang fra Søren.

 

Som noget nyt i år havde Peter Jørgensen og Co. Ansvaret for afviklingen af finalerne på Stadion, og det skaber en god atomsfære i finalen med indmarch, nationalsang og opråb af spillernes navne og ikke mindst overværelse af præmieoverrækkelsen efterfølgende. Dog er ønsket om bedre højtalerforhold til 2017 da nuværende højtalere ikke opfylder standarder i dag.

 

Nyt var også informationen, hvor Bettina Thomsen har fået ansvaret, og det var en fornøjelse at se at informationen blev indrettet som en reception, og Bettinas hold havde travlt med at supportere og hjælpe vore gæster.

 

I år havde vi arrangeret værtsholdere for vores udenlandske hold, og et team bestående af 10 personer sørgede for at vores deltagere fik hjælp og havde en tolk de kunne anvende med diverse gøremål under cuppen. Det har virkelig været en succes, som vi skal fortsætte med. Dels skaber det en god relation mellem deltagerne og Cup No.1, men også at vi på den måde får signaleret deres betydning for vores turnering og klub.

 

I år var Østre gasværk bestilt til underholdning om fredagen, og det blev en stor succes i teltet, hvor Henrik Persen og Co. Havde en travl aften i baren, og Allan Sørensen og HC i madteltet havde travlt med at servere menuer fra grillen.

Ligeledes blev der arrangeret transmission af EM finalen søndag aften, hvor teltet også var fyldt helt op.

 

Janne Hansson i køkkenet og Hanne Risom og Lotte Marquard i madsalen har fået stor ros for menuvalg og salatbar, og en fuldstændig sikker afvikling af frokost og aftensmad hele ugen. Det var en fornøjelse at se den struktur og smil vi blev mødt af.

 

Skolebesætning og vagtplanlægning på skolerne er altid et brændpunkt under cuppen, da mange forespørgsler og sidste øjebliks ændringer kan få logistikken til at briste, men Poul og Rikke har sammen med skoleholdet løst dette rigtig flot. Der bliver kommunikeret mange opgaver i løbet af ugen, men der findes altid en løsning og det er det vigtigste, men sikkert er det nok at der skal være en transportminister næste år til styring af busser, da det er post hvor der altid er mange ændringer.

 

Resultatformidlingen, juryen og dommerne var blevet flyttet til teltet på mellemstykket, og trods flere wifi og dataudfald fik Frank og Søren styr på denne proces, og Ole Lyng kunne fra dommerteltet hurtig få styr på ændringer sammen med kampformidlingen.

 

Wifi tilbydes gratis til alle på Fodboldvej, men vi havde nok undervurderet hvor mange samtidige adgange/personer der ville på nettet, og heraf fik vi en del udfald. Problemet var ganske kort at wifi løsningen ikke kunne håndtere så mange samtidige brugere ad gangen, men næste år har vi en server kørende kun til at uddele IP-adresser så alle får adgang J

 

Afsked:

Cup No.1 2016 blev også Ronni Knudsens sidste. Ronni har fået job hos AAB som sælger af sponsorater. Ronni har været med til at igangsætte nye initiativer og fået en indsigt i hvordan en cup skal afvikles. Ronni nåede at være med i 3 turneringer og har gennem tiden oplevet at et arrangement af denne størrelse kræver stort overskud og håndtering af mange bolde i luften. Vi er sikre på at den erfaring han har opnået i FFI kommer AAB tilgode og vil ønske ham held og lykke fremover og tak for indsatsen.

 

Ny Cup No.1 sælger og koordinator:

1.Juli startede Henrik Andersen som vores nye salg- og udviklingskoordinator og han nåede at stifte bekendtskab med Cup No.! Og de mange frivillige i løbet af ugen. I vil møde Henrik på kontoret fremover, og han er allerede i fuld gang med at få analyseret turneringen og forberede tiltag for 2017 sammen med det strategiske Cup udvalg og Poul Beck.

 

Tak for indsatsen:

Tusind tak til alle for Jeres store frivillige indsats i Cup No.1 ugen. Det er en fornøjelse at se det store arbejde og energi der ydes og sammen får vi afviklet turneringen på en god og positiv måde, og det fællesskab og venskaber der etableres og forefindes er stærkt og i en rigtig FFI ånd. Som én deltager ved vores 85 års jubilæum, som havde taget turen helt fra Sjælland,  udtalte:  ” det er svært at forklare, men der et sammenhold og venskab i FFI Fodbold som er så markant, at det vil man bare være en del af”

 

Det gør at vi skal være stolte af vores klub og ikke mindst de mange gode medlemmer, som værner om FFI

 

Tak  og fortsat god sommer

 

Christian Kærsgaard

Formand

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk