My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Formandens beretning for FFI Fodbold 2015

FFI Fodbold:

Bestyrelsens beretning for 2015 til generalforsamlingen 10 marts 2016

Bestyrelse:

Bestyrelsen har brugt 2015 til at ændre den organisatoriske opbygning i klubben og har lavet en opgavebeskrivelse over opgaver i klubben med tilhørende bestyrelsesmedlemmer, som ansvarlige for udførelse af opgaven. Vores ansatte er en del af klub/centerledelsen og skal sammen med formandskabet være med til at sikre at den daglige drift og kontakt til trænere/ledere og medlemmerne er optimal og tæt forbundet. Det betyder også at klub/center ledelsen skal have information og være en proaktiv del af udvalgene, hvor opgaverne er defineret.

Målet er at vores ansatte og bestyrelse er tættere på vores medlemmer og vi får en levende klub, hvor der er en åbenhed, engagement og begejstring for at være en del af fællesskabet.

Klubben har oplevet en stor medlemsfremgang gennem de seneste år og vi har i dag 488 medlemmer fra U4-U19 og ca. 100 seniorspillere inklusiv grand old boys.

Men vi har især en opgave med at skabe tilgang af pige spillere i alle aldre og vi mærker også at der skal kæmpes med fastholdelse af spillere, da vi har oplevet dels interesse, skolereform, andre idrætsgrene også har indflydelse på medlemstallet.

Sportsligt Senior:

Vores seniorhold i serie 1 og serie 3 er klar til en ny sæson i samme række efter at have sikret sig forbliven i rækken i henholdsvis næstsidste og sidste kamp. Begge hold var i foråret godt placeret og var med i toppen, men skader især i efteråret betød at begge hold fik problemer. Det positive er at vi har fået mange af vores dygtige U19 spillere spillet ind på holdet, så de fremadrettet udgør kernen i seniorafdelingen.

På damesiden har klubben desværre ikke et seniorhold. Det er noget vi arbejder hårdt på at få etableret igen.

Sportsligt Ungdom drenge:

Vi har oplevet en stor tilgang af spillere udefra til vores ungdomsafdelinger, hvilket betyder at vi kan mønstre minimum 2 hold i hver række. Det er positivt for FFI, men vi mærker også at flere af klubberne i nærområdet ikke kan mønstre årgangshold. Det er noget vi skal forholde os til overfor DBU, da vi har en opgave og interesse i at fastholde så mange fodboldspillere så længe som muligt.

Vi har trænere til hvert hold og sportsudvalget sikrer gennem opfølgning at vores teamchef trænere tænker og organiserer træning ud fra hele truppen.

Vi har i dag ca. 488 medlemmer i ungdomsafdelingen fra u5-u19, hvilket er flot, men også en anerkendelse af det gode arbejde der laves i afdelingerne. Det forpligter også at vi sørger for at der er aktivitet og at klubben udvikles i samarbejde med vores medlemmer og forældre og træner/ledere.

Sportsligt Ungdom piger:

Vi har fået tilknyttet Laila Pedersen som sportschef i pigeafdelingen. Laila har iværksat en masse tiltag for at få flere piger til at spille fodbold, og vi skal hjælpe alt hvad vi kan for at vi kan få løftet pigeafdelingerne. Vi ønsker flere damer/senior spillere, flere piger i alderen 8-15 år.

Året ungdomsklub under DBU Jylland i 2015:

For første gang blev FFI Fodbold kåret som årets ungdomsklub i 2015 af DBU Jylland. Der fulgte en præmie med på kr. 10.000 som vi vil anvende til nyt TV i cafeteriaet efter en brugerundersøgelse hos medlemmerne.

Grunden til at FFI blev valgt skyldes det store frivillige og dygtige arbejde der er udført i klubben med følgende tiltag:

 • Specifik træning om mandagen for vores ungdomsspillere u10-u15

 • Klubaften med fællesspisning og kåring af månedens spiller

 • Elite/talentudvikling projekt

 • Task force udvalg der skal hjælpe flygtninge med at blive integreret i fodboldklubben

 • Fodbold som valgfag i 6-9 klasse (Fladstrand skole)

 • Fokus på forældreinvolvering

 • Tilknyttet en børn- og unge konsulent

Projekter:

Der er iværksat en række projekter i 2015 som har givet anledning til positiv omtale i pressen og knyttet FFI endnu mere sammen med uddannelse, det offentlige og erhvervslivet i Frederikshavn. Det har vist sig at FFI har et godt navn i byen og vi kan være katalysator for at være bindeled mellem de unge og erhvervslivet i byen.

Vi har iværksat følgende projekter:

 • Elite-/talentudvikling (møde med erhvervslivet og skoler omkring et samarbejde, herunder jobbordning)

 • Forældreinvolvering (spørgeskema  med over 400 besvarelser! – hvad ønsker medlemmerne af os)

 • Modtagelse af nye medlemmer (velkommen til klubben – forventninger til spiller, forældre og os som klub)

 • Kommunikationsplan (ny hjemmeside, informationsmøder, arrangementer, nyhedsbreve, referater)

 • Stadionområdet (projekt omkring fremtidens stadion som vi skal være en aktiv del af)

 • Værdifulde ansatte (tæt samspil med vores ansatte så vi er en integreret del af klubben)

Økonomi:

FFI har en sund økonomi og vi kommer ud med et mindre overskud for 2015. Men der skal stadig vises mådehold, for balancen mellem underskud og overskud er hårfin og vi er afhængig af at der kontinuerligt arbejdes med at skaffe sponsorer i afdelingerne og i klubben.

Investeringer:

Ronni Jensen har lavet en vedligeholdelsesplan for klubben, og det er et område vi også er nødt til at investere i for at have ordentlige forhold og også for at kunne reducere vores varme og anlægsudgifter.

Investeringer 2015:

Vi har i 2015 fået isoleret på loftet således vi kan reducere varmeudgifterne (fuldt tilskud)

Vandboringsanlæg: Vi får mulighed for at vande vores opvisningsbane (fuldt tilskud)

WIFI netværk overalt i klubhuset og til cup no. 1. samt ny firewall –  (sponseret)

Ny PC til administrationen

Nyt software system til styring af lysanlæg på banerne. Systemet kan løbende udvides til at omfatte varmestyring, alarm, dørsystem) – (vi har fået tilskud til systemet)

Investering i infoskærme (2 stk.) i klubhuset

Cafeteria skur ved stadion til salg af pølser og sodavand – ca. 18.000

Havetraktor – kr. 25.000

Indkøb af 5 mandsmål ca. kr. 35.000 (tilskud fra Tuborg Fonden på 12.000)

Udskiftningsboks Fodboldvej – opvisningsbanen ca. kr. 7.000

Cup no. 1.:

Vi fik afholdt en god Cup no. 1. turnering igen i 2015, hvor fokus er at få skabt endnu mere liv på Fodboldvej, og der er ingen tvivl om at telte med salgsboder er et godt initiativ samt et madtelt med fin servering og stort udvalg, skaber de rette forudsætninger. Dog var vejret ikke med os, og det betød en mindre omsætningsnedgang i forhold til året før. Vi havde håbet på flere hold, men en del afbud kort før starten på cuppen betød vi er på ca. samme niveau som 2014.

Der er nedsat et strategisk cup no. 1. udvalg som skal hjælpe Ronni med at udvikle turneringen yderligere. Vi har store forhåbninger til dette udvalg, vi ved at det kræver hårdt koncentreret arbejde at komme i mål med antal hold og få skabt en stor kundebase.

Derudover er Poul Beck, som er driftsansvarlig for cuppen, blevet bedt om at udarbejde en beskrivelse over cuppens organisatoriske opbygning, således vi har et overblik over opgavens omfang og hvem der sidder i udvalgene. Og ikke mindst hvordan vi sikrer back up på opgaverne.

Det er vigtigt at vi som ledere og trænere hjælper cup no. 1. ved forespørgsler og hjælp til bemanding – Vi er én klub og skal arbejde mod fælles mål

Costa Brava Cup:

Vi havde 3 busser med over 180 spillere og ledere som kørte til costa Brava cup i efterårsferien. Det blev en god social tur og der etableres et godt fællesskab på turen. Vejret var desværre ikke med os, og der var koldt, hvilket er helt usædvanligt for dette område.

Desværre havde vi også en del spillere som ikke overholdt de opstillede regler udstedt af FFI. Vi har efterfølgende haft personlige samtaler med spillerne og forældrene og vi tror på at fremadrettet vil vi kunne sende hold af sted, som vil overholde de regler. Det skal ske i en dialog og samarbejde med spillerne og forældrene og ikke mindst vore egne træner/ledere.

Forældreinvolvering

Som mange andre klubber er FFI afhængig af frivillige. Vi har behov for hjælp til mange områder i klubben herunder cafeteria og cup no. 1. samt til aktivitetsudvalg.

Vi har gennem de seneste 2 år kørt med en ordning, hvor de enkelte hold tildeles en ugentlig vagt om foråret og om efteråret. Rikke Giversen og Ninna Kaae Larsen har haft ansvaret for indkøb og vejledninger og uddannelse af ”personalet”. Det har været en svær opgave fordi mange forældre ikke får den fornødne rutine, og der har været et stort spild. Dog er vores fornemmelse også at de forældre som nu er med på andet og tredje år får mere rutine og kender bedre til opgaven., men det er et område vi skal optimere.

I skrivende stund har Michael Jørgensen udsendt spørgeskemaer til alle i klubben og har modtaget over 400 besvarelser, hvilket er vildt imponerende. Dette materiale ser vi med spænding frem til at læse, og hvordan vi i bestyrelsen fremover kan gøre endnu mere for at skabe de rammer,  der gør FFI Fodbold til en attraktiv klub.

Ansatte:

Bestyrelsen vil gerne sige stor tak til de ansatte og til alle vores frivillige, træner/ledere der er involveret i klubben og gør den forskel at vi får tingene til at fungere i dagligdagen. Vi er yderst taknemmelige over alle de timer i bidrager med i klubben.

Med sportslig hilsen

Christian Kærsgaard

Formand FFI Fodbold

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk