My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Generalforsamling

  Dagsorden:

  1)  Valg af dirigent og en referent.
 
  2)  Formandens beretning.
 
  3)  Kasserer aflægger regnskab for kalenderåret 2015.                                     
 
 
4)  Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
  5)  Valg til kasser, på valg er Jette. B. Christensen.(modtager gerne genvalg)
 
  6)  Valg til bestyrelsen, på valg er Jørgen Christensen.
 
  7)  Valg til bestyrelsen, på valg er Pia Hansen. (modtager gerne genvalg)
 
  8)  Valg af 1. suppleant, på valg er Per O. Jensen.
 
  9)  Valg af revisorer. på valg Kai. L. Larsen (modtager ikke genvalg)
 
10)  Eventuelt:

Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet til.

 

 

Knud Rasmussen knudrasmussen@turbopost.dk tlf. 24 85 00 42
Der serveres smørebrød og kaffe efter Generalforsamlingen.

 

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk