My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017
mandag den, 13. marts kl. 19.30Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) til godkendelse
4. Forelæggelse af Bestyrelsens budgetforslag for 2016 til orientering.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af Bestyrelsesformand
7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af Revisor
9. Eventuelt 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 16 år,
som ikke er i kontingent-restance ud over det kvartal, hvori generalforsamlingen afholdes.
Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af en forælder eller værge. 
Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personlig fremmøde.


En rettidig indvarslet Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal.

 

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk