My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Kontingentstigning

Kære Ffi’er!

I nogle år er kontingentet ikke steget i Ffi-fodbold. Det har været en rigtig beslutning. Det skal altid koste så lidt som muligt at spille fodbold.

Fra næste sæson er vi nødt til at hæve kontingentet for alle. Udgifterne i klubben sammenholdt med faldende tilskud fra kommunen har skabt en situation, som vi er nødt til at håndtere for ikke at komme i økonomiske vanskeligheder. Det er stadig planen, at vi fremadrettet vil bruge hver en krone til fodbold, fodbold og atter fodbold. Men vi vil ikke bruge flere penge, end vi har.

Du kan se de kommende kontingentsatser her

Hvis du har spørgsmål til dit kontingent, er du velkommen til at skrive til Poul på kontoret på ffi@ffifodbold.dk eller til mig på abso@frederikshavn.dk

Venlig hilsen,

Anders

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk