My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Nyhedsbrev April

Som alle ved blev FFI Fodbold af DBU Jylland kåret som årets ungdomsklub i 2015. Det er vi både glade for og stolte over.

Men vi har ikke tænkt os at ”hvile på laurbærrene”. Det har blot givet os inspiration til og mod på at sætte endnu flere initiativer i gang. I de initiativer skeler vi hele tiden til FFI Fodbolds Vision 2020, som vi fremlagde for omkring et år siden, og til FFI Fodbolds værdigrundlag

  • Udvikling for alle

  • Fællesskab for alle

  • Plads til alle

  • Forpligtende samarbejde med alle

  • Styr på tingene

Møde med erhvervsledere Vi har i november og januar holdt to møder med lokale erhvervsledere for at få fokus på, hvad der er vigtigt for, at FFI Fodbold gøres attraktivt for lokalområdets erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og tilskuere, og hvordan vi kan gøre brug af hinanden i den proces. Tilbagemeldingen fra erhvervslederne var, at der er stor respekt om det arbejde, der laves i FFI Fodbold – ikke mindst omkring de mange ungdomsmedlemmer, og om opbakningen fra de mange forældre/voksne. Samtidig var der stor anerkendelse af den målrettede indsats, der ydes, for at udvikle klubben i samspil med lokalsamfundet. Der var fra FFI Fodbold og erhvervslivet et gensidigt ønske om at indgå samarbejder ud fra et yde/yde- perspektiv, som kan være til gavn for begge parter. Som resultat af mødet med erhvervslederne er ideen om FFI Jobordning opstået.

FFI Jobordning Målet med FFI Jobordning er i et samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, FFI Fodbold og et antal spillere i alderen 16-20 år at få etableret et passende antal fritidsjobs, så spillernes uddannelse, arbejde og fodbold kan hænge sammen. Derved opnås, at unge FFI-fodboldspillere får gode muligheder for at kombinere uddannelse, familie-/fritidsjob og fodbolden på en god måde, og at spillerne og deres forældre får indsigt i forskellige uddannelse- og job-muligheder i Frederikshavn.

Samtidig får lokale firmaer/institutioner mulighed for at præsentere sig overfor unge FFI-spillere.

Endelig indebærer ordningen udviklingsmuligheder for spillerne – f.eks. i form af øgede træningsmuligheder.

Indtil nu har to af vores spillere fået fritidsjobs – én hos XL Byg Elling Tømmerhandel og én i Nordjyske Bank. FFI Fodbold har oprettet et antal jobs med lukkevagter, tøjvask, og der er lavet en pressegruppe, som skal sikre et højere informationsniveau om, hvad der foregår i klubben. Da vi hele tiden er på jagt efter flere fritidsjobs til vores jobordning, håber vi, at interesserede vil kontakte næstformand Steen Jensen på 40946350, hvis man kender til jobmuligheder.

Brugerundersøgelse For at have det bedst mulige indtryk af vores medlemmers ønsker og behov gennemførte vi med U12 træner Michael Jørgensen som tovholder i løbet af vinteren en spørgeskemaundersøgelse, hvor der blev stillet spørgsmål indenfor flg. kategorier: Personlig information, Samhørighed – Tilhørsforhold, Kommunikation, Klubhuset, Bestyrelsen, Sammenhold og Opgaver. Interessen for undersøgelsen var overvældende. 420 personer med tilknytning til FFI fodbold udfyldte det elektroniske spørgeskema. Vi er godt i gang med at analysere svarene, og vi bestræber os på allerede nu at lave tiltag, der imødekommer nogle af ønskerne fra undersøgelsen.

Eksempler er:

  • Gratis kaffe i cafeteriet. Det er nu muligt for alle at få gratis kaffe fra automaten ved disken i cafeteriet. Øvrige drikke skal der betales for.

  • Ønske om at inddrage 1. holds spillere i træning af øvrige hold. I forbindelse med arrangement af to fodbolddage for flygtningebørn på vej i integration, som FFI Fodbold arrangerede d. 6. og 11. april i samarbejde med Frederikshavn Kommunes integrationsafdeling, deltog flere 1. holds spillere i træningen. Da en stor gruppe flygtningebørn efterfølgende har valgt at fortsætte med at spille fodbold i FFI, er det aftalt at de trænes af 1. holds spillere i jobordning, indtil det er muligt at integrere dem i de respektive aldersgrupper. Desuden er det planen, at udvalgte 1. holdspillere fremover jævnligt skal fungere som hjælpetrænere for klubbens ungdomstrænere – f.eks. for trænerne i U10 – U11 – U12 og U13 afdelingerne. På samme måde er 1. holds spillerne Marcus Grønning, Christoffer Marcussen og Tobias Wiis tilknyttet klubbens specifiktræning, som er et åbent tilbud om en tredje gang ugentlig træning for særligt interesserede i aldersgruppen U10 til U16.

  • Ønske om et generelt højere informationsniveau. Som omtalt ovenfor er der lavet en pressegruppe, som skal sikre et højere informationsniveau om, hvad der foregår i klubben. Informationerne kommer på FFI Fodbolds officielle Facebookside og på klubbens hjemmeside www.ffifodbold.

  • Synligt personale og synlig bestyrelse. Bestyrelsen har besluttet, at det i højsæsonen april, maj, juni og august, september og oktober skal være muligt at møde klubbens ansatte og bestyrelsen på træningsaftener.

  • Mulighed for sammen at se fodboldkampe i klubhuset på Fodboldvej – f.eks. Champions League kampe. Vi har valgt af bruge pengene fra prisen som årets ungdomsklub til indkøb af antenneforbindelse og større skærm, så det fremover er muligt.

 

Plads til alle – socialt ansvar Som omtalt ovenfor, har der været afholdt to fodbolddage for flygtningebørn på vej i integration. En direkte konsekvens af disse fodbolddage har været forslag fra flere forældre om at opstille kasser til brugte fodboldstøvler, benskinner og tøj. Her kan man donere disse effekter både til gavn for flygtningebørn, men også klubbens øvrige ungdomsspillere. Sådanne kasser vil blive opstillet i nærmeste fremtid.   FFI Fodbold har sammen med Skjold Sæby, Bangbo Freja og Skagen Idrætsklub deltaget i to møder med idrætskoordinator Søren Vestergaard Pedersen fra Frederikshavn Kommune om i samarbejde Dansk handicap Idrætsforbund at etablere et tilbud om idræt indenfor psykiatri- og handicapområdet. Med hensyn til fodbold er aftalen blevet, at Bangsbo Freja undersøger mulighederne for at påtage sig opgaven med at arrangere fodbold-træning for de unge spillere med specielle behov, mens FFI Fodbold tager sig af et fodboldtræningsforløb for voksne spillere med tilsvarende udfordringer.
Som nogle måske allerede har læst i Nordjyske og på kanalfrederikshavn.dk, lægger vi på Fodboldvej nu også hus til fodbold for mænd med diabetes og hjertesygdomme. Diabetesforeningen i Frederikshavn, Frederikshavn Hjerteforening, DBU og FFI Fodbold er gået sammen for at få mænd med disse problemer til at hoppe i et par fodboldstøvler. Der er holdt informationsmøde og afviklet træning to gange. Første gang var lørdag d. 16. april. Fremover trænes der alle onsdage kl. 17-18 på Fodboldvej. Træner er John Jørgensen.

Cup No. 1 I uge 28 afvikler FFI Fodbold traditionen tro Cup No1. De enkelte ansvarlige udvalg er i fuld gang med planlægning og koordinering af fodboldturneringen. I denne uge har vi behov for meget hjælp til bl.a. cafeteriavagter, skolevagter, madsal, cup-teltet m.m. Klubbens hold, som deltager i turneringen, er pålagt opgaver før, under og efter turneringen, og i løbet af ugen er ca. 750-800 frivillige ledere aktive med servicering af gæsterne. Vi ser frem til en god uge 28 med deltagelse af hold fra ca. 20 nationer.

Sæsonstart De fleste af klubbens hold i de ældste årgange har nuspillet omkring halvdelen af deres kampe i foråret, mens de yngste lige er begyndt. Resultaterne er naturligvis meget forskelligartede og kan ses øverst på FFI Fodbolds nye flotte hjemmeside ffifodbold.dk, som blev taget i brug ved sæsonstarten. Der er dog ingen tvivl om, at de store udfordringer i år ligger i drengenes U16-afdeling og hos pigernes U10-U16, hvor der godt kunne bruges flere spillere.

Alle spillere fra U10-U17 (ca. 300 spillere) har fået udleveret en Diadora jakke, som en del af kontingentpakken, og spillerne i microafdelingen er de næste der skal have udleveret tøj. Det skaber en stor synlighed og samhørighed, når klubbens spillere bærer jakke med klublogo.
Humøret i skrivende stund er rigtigt godt, idet FFI Fodbolds serie 1-hold efter en resultatmæssig noget sløj sæsonstart i dag besejrede Sulsted med 3-1. Jeg er sikker på, det er begyndelsen på en rigtig god periode for vores unge serie 1-hold, som bestemt indeholder meget mere talent, end vi har set hidtil.

På FFI Fodbolds bestyrelses vegne Steen Jensen - næstformand

 

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk