My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Støtteklubben holder Generalforsamling

Støtteklubben holder GeneralforsamlingStøtteklubben for F.f.l's fodboldafdelings ungdomsarbejde

Der indkaldes til generalforsamling.

Tirsdag d, 12. marts 2019 kl 17.00 i F.f.i. Klubhus på fodboldvej.

Kun medlemmer af støtteklubben har stemmeret.

Dagsorden:

1  Valg af dirigent + referent. 

2   Formandens beretning.

3   Kasserer afl gger regnskab for kalenderaret 2018.

4   lndkomne forslag. Skal v;ere bestyrelsen i hcende senest 14 dage f0r general

5   Valg af formand

6   Valg til bestyrelsen: pa valg Lida Larsen (modtager gerne genvalg)

7   Valg til bestyrelsen: 1 for 1 ar.

8   Valg af 1 suppleant. 9 Valg af revisor.

10 Nye tnt}jer til hj lperne.

11 Donation til F.F.l's fodboldafdelings ungdomsarbejde.

12 Eventuelt.

Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet til Per Jensen tlf 91825332 eller på listen som ligger i bingohallen.

Der serveres smørrebrød og kaffe efter generalforsamlingen.

/ Bestyrelsen

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk