My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Eliteudvikling

Inspirationsmøde:

FFI-Fodbold inviterer hermed til inspirationsmøde om FFI – elitefodbold frem mod 2020.

Mødet foregår

Mandag d. 23. november 2015 kl. 17.30 i FFI's klubhus på Fodboldvej

På mødet tages der udgangspunkt i FFI Fodbolds værdigrundlag centreret om ”Glæden ved fodbold” med flg. værdier:

 • Udvikling for alle

 • Fællesskab for alle

 • Plads til alle

 • Forpligtende samarbejde med alle

 • Styr på tingene

  Der sættes fokus på, hvad der er vigtigt, for at FFI-elite fodbold gøres attraktivt for lokalområdets erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og tilskuere.

  Ovenstående inspirationsmøde skal ses som en naturlig forlængelse af visionsoplægget

  FFI Fodbold - byens fodboldklub år 2020, som blev udarbejdet hen over foråret 2015, og hvori der står følgende:

  Samarbejde med erhvervsliv Igennem de seneste år har FFI Fodbold fået etableret et godt og effektiv samarbejde med erhvervslivet i Frederikshavn.

  og

   

  Eliteudviklingen:

  I 2020 er FFI byens fodboldhold, der tegner vores by med et seniorelitehold i den bedste halvdel af 2. division og et 2. hold i serie 1, der spiller med om oprykning. I ungdomsrækkerne er FFI med i de bedste rækker for U19 og U17. Seniorholdene består af rigtig mange spillere fra egen talentudvikling.

   

  Yderlige informationer:

  Det samlede visionsoplæg kan ses på klubbens hjemmeside ffifodbold.dk. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne for yderligere information. Også deres kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden.

  FFI-fodbold vil på ovenstående møde give nærmere informationer om de målsætning og planer, som klubben har for udviklingen af FFI-Elitefodbold. Vi håber meget, du har lyst til og mulighed for at deltage og bidrage med ideer og input til, at det i 2020 igen vil være muligt at gå til divisionsfodbold i Frederikshavn.

   

  Med venlig hilsen

  FFI-fodbold bestyrelse

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk