My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Stadion området

Stadion-området i Frederikshavn

Mål med projektet:

Målet med projektet er at skabe et fleksibelt og attraktivt område/miljø med mulighed for mange forskellige aktiviteter på ”stadion-området” i Frederikshavn – sådan at området generelt ”summer af liv”.

Hovedaktiviteter og fremgangsmåder:

 • Udarbejde oversigt over og en beskrivelse af alle de aktiviteter, som det vil være relevant at der skabes muligheder for kan foregå på stadion-området.
  Vigtig at alle relevante interessenter bliver inddraget i denne proces.
  (klubber/foreninger, Arena Nord, Nordstjerneskolen, kommunen m.fl.)
 • Arkitekter udarbejder forslag til indretning af stadion-området – sådan at der gives muligheder for udøvelse af de beskrevne aktiviteter.
 • Overvejelser og planlægning af økonomien:
  1. Muligheder for støtte fra fonde, LAG-midler mv.
  2. Kommunens bidrag.
  3. Andre muligheder

   Tidsplan:

   2015 Projektet præsenteres for interessenter og tilpasses efter ønsker/behov.
   Projektet udvikles, beskrives og godkendes af relevante myndigheder.
   2016 Arbejdet påbegyndes i henhold til den udarbejdede plan.
   2017 Projektet færdiggøres
   2018 Projektet indvies

   Projektledelse og organisation:

   FFI Fodboldbestyrelse v. Per Højbjerre, Ejvind Nielsen, Jens Tang Olesen, Steen Jensen samt Frederikshavn Kommune, Arena Nord, Nordstjerneskolen, Sportscollege m.fl.
   (f.eks. Kasper Bagenkop, Ronni Jensen, Hans J. Rømer, Pauli Jørgensen)

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk