My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Generalforsamling i Støtteklubben

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og en referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasserer aflægger regnskab for kalenderåret 2016. 
 4. Indkomne forslag: Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 5. Valg til Formand, på valg er Knud Rasmussen.(modtager gerne genvalg)
 6. Valg til bestyrelsen, på valg er Gitte Andersen.(modtager ikke genvalg)
 7. Valg af 1. suppleant, på valg er Lida Larsen. (modtager gerne genvalg)
 8. Donation til F.F.I.s ungdoms afd.
 9. Nye trøjer til hjælperne?
 10. Eventuelt
 11. Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet til Knud Rasmussen knudrasmussen@turbopost.dk
  tlf. 24 85 00 42

  Der serveres smørebrød og kaffe efter Generalforsamlingen.
FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk