My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Værdifulde ansatte

Projektnavn:

Værdifulde ansatte med FFI kultur

Mål med projektet:

At de ansatte er konstruktivt servicerende ud fra FFI Fodbolds værdier At de ansatte udfører deres arbejde/opgaver i samarbejde med bestyrelsen og udvalgene At de ansatte på eget initiativ er til stede i FFIs klubhus/-anlæg, når der er brug for dem – specielt i fodboldens ”højsæson” At de ansatte naturligt deltager ved bestyrelses- og diverse udvalgsmøder i relevant omfang.

Hovedaktiviteter og fremgangsmåder:

 1. Der gennemføres en workshop med fokus på relevant servicering af FFI Fodbolds interessenter – her tænkes der på spillere, forældre, trænere, hold-/afdelingsledere, sponsorer, bestyrelse og udvalg m.fl. I forbindelse med afvikling af workshop hentes eventuel inspiration fra eksternt hold
 2. Der udarbejdes individuelle arbejdsbeskrivelser i henhold til bl.a. FFI-forretningsmodel.
 3. Der iværksættes målrettede uddannelse-/udviklingsforløb for personalet
 4. Med passende mellemrum gennemføres kvalificerede udviklingssamtaler med personalet – med mulighed for justeringer af personalets arbejdsopgaver.

  Tidsplan:

  2015 Projektet skal sættes i gang med workshop søndag d. 23. august 2015 og fortsætter henover efteråret med høj prioritet. (se vedlagte bilag) Skal efterfølgende løbende evalueres og eventuel justeres. (første gang i december 2015)

  Projektledelse og organisation:

  FFI-fodbold bestyrelse (formandsskabet).og de ansatte

Workshop for FfI-fodbold (v. Ejvind Nielsen) (bilag)

Træningsforløb for de ansvarlige i FFI fodbold for at styrke dem i FFI fodbolds værdier. Træning med fokus på den enkeltes adfærd og kommunikation overfor børn, unge og voksne spillere, forældre, trænere, frivillige, samarbejdspartnere, sponsorer, andre klubber m.v. Venlighed som værdifuld fremgangsmåde – en værdifuld adfærd og kommunikationsform når vi sammen gerne vil trives, udvikle os og opnå gode resultater

Program søndag den 23 aug, 2015

Kl. 09.00

 • Fælles kaffe og overblik over hvordan vi kommer vi til at arbejde med temaet - værdifulde kvaliteter i det menneskelige samarbejde og samspil?
 • Hvad ønsker vi hver især at få ud det vi skal arbejde med – uden forandring ingen indlæring for den enkelte?
 • At være rigtig god til at være sig selv, og bruge sine personlige egenskaber på en værdifuld måde, så både en selv og andre vinder – vi vil her arbejde med en øget forståelse for den enkeltes personlige egenskabers betydning for både egen og andres adfærd.
 • Herunder hvordan vi på en værdifuld måde kan bruge en øget indsigt og forståelse for hinandens forskelligheder i vores samarbejde og samspil i klubben.
 • Herunder hvad det betyder, ”at mennesker ikke kan være forkerte, men at situationer kan være forkerte for mennesker”.

Kl. 11.00

 • Værdifulde fremgangsmåder når jeg ønsker at opnå et godt og energifyldt samspil med andre – forskellige øvelser og samtaler herom?

Kl. 12.00

 • Lidt mad at styrke os på

Kl. 12.15

 • Arbejdet med værdifulde fremgangsmåder fortsættes….

Kl.15.00

 • Kaffe of afrunding af dagens tema - herunder hvordan den enkelte og alle i fællesskab kan arbejde videre med det, vi har arbejdet med

Kl. 15.30

 • Afslutning og tak for i dag

EN TeamUdvikling – ved Ejvind Nielsen

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk