My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Bankoklubben

Bankoklubben F.f.I. Støtteklubben af 2010.

 

Støtteklubbens formål er at yde tilskud til F.f.I.’s fodboldafdeling’s ungdomsarbejde. Bestyrelsen har bemyndigelse til at yde støtte, når der er penge på kontoen - til bl.a. turneringer, rejser, gebyrer, gerne hvor der er egenbetaling af spillerne. Alle ansøgninger bliver behandlet seriøst.
Ansøgninger sendes til vores kasser, Jette B. Christensen.
jettec@ofir.dk

Formand: Knud Rasmussen.
Tlf. 24 85 00 42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bestyrelsens sammensætning 2017

Formand Knud Rasmussen
Næstformand Pia Hansen
Kasser                                                   Jette Christensen
Bestyrelses medl. Per O. Jensen
Bestyrelses medl. Linda Larsen
Suppleant Ritta Rasmussen
Revisor Preben Jensen

 

 


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banko klubben F.f.I spiller på følgende datoer 2017

Måned                Datoer kl. 19.00                 Fredagsspil kl. 18.55             Kræmmer / Loppemarked Kl. 10.00 - 16.00
Maj 14. – 22. – 30. 5. maj 19. - 20.
Juni                            7. – 15. juni 2. juni 16. - 17.
Juli 2. – 10. – 18. – 26. 7. juli  
August 3. – 20. – 28. 4. august  
September 5. – 13. – 21. 1. sept 8. - 9.
Oktober 8. – 16. – 24. 6. okt  
November 1. – (9. julespil) – 26.   3. - 4.
December 4. – 12. – 20. og 28.   1. - 2.

 

 

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk