My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Bankoklubben

Bankoklubben F.f.I. Støtteklubben af 2010.

 

Støtteklubbens formål er at yde tilskud til F.f.I.’s fodboldafdeling’s ungdomsarbejde. Bestyrelsen har bemyndigelse til at yde støtte, når der er penge på kontoen - til bl.a. turneringer, rejser, gebyrer, gerne hvor der er egenbetaling af spillerne. Alle ansøgninger bliver behandlet seriøst.
Ansøgninger sendes til vores kasser, Jette B. Christensen.
jettec@ofir.dk

Formand: Pia Hansen 
Tlf. 23 34 75 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bestyrelsens sammensætning 2018

Formand Pia Hansen
Næstformand Per O, Jensen
Kasser                                                   Jette Brun Christensen
Bestyrelses medl. Knud Rasmussen
Suppleant Margit Bratfeldt
Revisor Preben Jensen

 

 


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankoklubben F.f.I spiller på følgende datoer 2018

Måned                Datoer kl. 19.00                 Fredagsspil kl. 18.55             Kræmmer / Loppemarked Kl. 10.00 - 16.00
Maj 14. – 22. – 30.    
Juni                            10. - 18. - 26.    
Juli 4. - 12. - 29.    
August 6. - 14. - 22. - 30.    
September 16. - 24.    
Oktober 2. - 10. - 18.    
November 4. - 12. - 20. - 28.    
December 6. - STORT Julespil    

 

 

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk