My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Forsikringer

FFI Fodbold er via vores medlemsskab af DIF dækket af nogle kollektive forsikringer, som er tegnet i samarbejde med DIF, DGI og Tryg Forsikring:

De 5 forsikringer er: 

1.    En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 

2.    En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.

3.    En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 

4.    En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

5.    Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Se mere på http://www.idraettensforsikringer.dk

 

 

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk