1957


Holdet er fra et besøg på Vejle Idrætsskole som kaniner for kommende trænere.

BV: Arne Larsen, Kaj Larsen, Leder Svend Poulsen, Tom Christensen, Leif Mikkelsen og Poul Møller. MF: Ole Brøndum, Erik Jensen, Hans Kurt Christiansen og Kaj Nielsen. FV:  Jørgen Olesen, Per Thomsen og Osvald Thomsen


BV: Træner Kaj Arne Nielsen, Oluf Tejlmann,  Aksel Nielsen, Poul Erik Thomsen, Jørgen Olesen, Osvald Thomsen. MV: Thorkild Winther , Kurt Thim, Søren Nielsen. FV: Niels Christensen, Hans Kurt Christiansen, Asger Nielsen.BV:  Kaj Rasmussen, Jens Christensen, Frank Nielsen, Casper Houmann, Karl Erik Nielsen og Kaj Arne Nielsen. MF: Jens Chr. Madsen, Jørgen Larsen, Flemming Grey.
FV: Flemming Rung, Knud Valdemar Nielsen, Poul Erik Hansen


BV: Anthon Krogh, Hans Nielsen, Finn Larsen, Allan Eriksen, Jørgen Dannesboe,  holdleder Helmer Lundsgård. MV: Per Thomsen, John Thomsen, Flemming Grey.
FV: Hans Vestergård, Per Christensen, Ove Pedersen.
BV: Kai Rasmussen, Jens Robenhagen Christensen, Frank Nielsen, Kaj Houmann, Karl Erik Nielsen og Kai Arne Nielsen. MV: Jens Christian Madsen, Jørgen "Jønke" Larsen Flemming Grey. FV: Flemming Rung, Knud Valdemar Nielsen, Poul Erik Hansen. 
BV: Poul Snedker, Bent Sørensen, Carl Nielsen (Calle), Poul Larsen (Søren), Viggo Vormstrup, Kaj Hansen. MF: John Kiis Christensen, Mogens Jørgensen og Børge Sønderby. FV: Bent Christensen, Bent Pedersen og Kaj Arne Nielsen


Vandt 3-2 over Esbjerg i finalen på Frederikshavn Stadion. 

BV: Osvald Thomsen, Erik Knudsen, Jørgen Frandsen, Harald Nielsen, Bent Christensen, Poul Møller. MF:  Palle Schou Larsen, Willy Jensen,  Søren Thode,  FV: Hans Kurt Christiansen, Ole Jensen, Bent Ambjørn Christiansen.


BV: Bent Sørensen, Svend Poulsen, Uffe Poulsen, Mogens Jørgensen, John Larsen,  Carl Nielsen,  Træner Kaj Hansen. FV: Forrest: Poul Erik Nielsen, Jørn Christensen, Leif Skov, Jørgen Højfeldt,  Viggo Vormstrup.


BV: Erling Holm, Jørgen Albertsen, Ejvind Ravn , John Larsen , ?,  ?, Palle Rønnest.
MF:  Poul Karlsen, Ole Brøndum , Per Rasmussen.
FV: Rian Larsen, Aage Jensen, Kaj Larsen


BV: Helmer Lundsgaard,  Hans Hansen, Karl Peder Jensen, Erik Ledet Jensen, Karl Erik Nielsen, Niels Juul og Leif Knudsen. MF: Ole Nielsen, Jørgen Larsen, Mogens Eriksen.
VF: Bjarne Haugaard, Knud Valdemar Nielsen, Keld Christensen.BV: Poul Erik Nielsen, Poul Larsen, Harald Nielsen, Jørgen Højfeldt, John Pedersen
MF: Leif Skov,  Mogens Jørgensen, Carl Nielsen. FV: Bent Sørensen, Uffe Poulsen, Carl Nielsen


BV: Odin Krogh, Poul Erik Nielsen, Leif Skov, Harald Nielsen, John Larsen, Viggo Vormstrup og træner Kaj Hansen. MF: Jørn Christensen, Svend Poulsen og Jørgen Højfeldt. FV: Bent Sørensen, Mogens Jørgensen og Carl Nielsen