Nedenstående er generelle retningslinjer for medlemmer og besøgende på Fodboldvej.

Cafeteria:

Det er kun personer som har cafeteriavagter der har adgang til cafeteriaet. Undtaget er dog personalet i F.f.I Fodbold. Der ydes ingen kredit ved køb i cafeteriaet. Betaling skal ske kontant. Der forefindes dankort terminal og mulighed for MobilePay

Lån af klubhuset:

Det er muligt for alle hold i F.f.I Fodbold at låne klubhuset i forbindelse med trænings lejr eller andet socialt arrangement.

Ved lån og overnatning i klubhuset skal Inspektør Ronni Jensen kontaktes enten på mobil 2892 8593 eller på mail

Minimum 14 dage før udlån, skal der sendes en ansøgning om midlertidlig overnatning til Frederikshavn kommune.  Ansøgningskema findes her

Bemærk der skal være en ansvarlig voksen kontaktperson i forbindelse med overnatningen.

Drikkevarer skal købes gennem cafeteriaet – der må ikke medbringes egne drikkevarer.

Der må gerne tilberedes egen mad i køkkenet

Der skal være en ansvarlig F.f.I leder/forældre der har ansvaret for oprydning, salg i cafeteria, og aflukning af klubhuset. Holdet sørger selv for oprydning efter lån.

Oprydning efter møder m.m.:

Lokalerne i klubhuset skal være pænt ryddet efter brug. Alt service skal stilles i køkkenet i cafeteriaet.

Boldrum:

Det er kun trænere og ledere der må befinde sig i boldrummet. Spillerne henter materialerne, som er placeret udenfor døren til Boldrummet.

Kondirum:

U16 til seniorer må anvende udstyret i kondirummet uden opsyn af kyndig leder.

Micro til U14 må ikke anvende udstyret uden opsyn af kyndig leder

Brug af ultralyd må kun udføres af lægestab eller ledere med uddannelse i brugen af ultralydsmaskinen.

Støvleforbud:

Det er ikke tilladt at gå på gangene og i cafeteriaet i fodboldstøvler. Respekter venligst Inspektørernes arbejde og hygiejnen for de øvrige brugere af klubhuset. Det er vigtigt at trænere/holdledere er foregangebillede for dette og informerer spillerne herom

Fotografering:

Der er ikke tilladt at tage billeder eller videofilme i omklædningsrummene uden forudgående accept fra modparten. Hvis modparten ikke har givet tilsagn om at der må tages billeder eller videofilmes vil det være en krænkelse af privatlivets fred, og krænkeren vil blive stillet til ansvar herfor. Bestyrelsen har myndighed til at bortvise og uddele karantæne.

Rygning:

Der er totalt rygeforbud indendørs i klubhuset og på Stadion. Forbuddet gælder også ved alle festlige lejligheder. Rygere fremover nyde deres tobak udenfor.  Der er opsat mærkater med ryge forbud, og opstillet beholdere udenfor klubhuset hvor man kan aske cigaretterne.

Alkohol:

Alkohol og spiritus må ikke medbringes, og kan kun købes i cafeteriaet af personer over 18 år. Legitimation skal fremvises på forlangende.

Præstationsfremmende virkemidler:

Det er forbudt at anvende og indtage Anabole og Androgene Steroider (vækstfremmende hormoner) . Skulle dette undtagelsesvis ske, vil bestyrelsen tage stilling til hvilken sanktion der skal ske. Bestyrelsen har myndighed til at bortvise og uddele karantæne.

Påklædning:

Alle trænere, spillere og holdledere er forpligtiget til at benytte det udleverede træningstøj til træning og kamp på Fodboldvej og Stadion, dette  i henhold til kontrakt med Puma og Intersport.  Da vi er i en overgangsperiode hvor vi går fra Diadora til Puma, - er det tilladt at gå i Diadora tøj frem til udgangen af 2026. Herefter skal alt tøj være Puma / Intersport. 

Sponsorer:

Et hold/træner må ikke indgå kontrakt med andre sponsorer om levering af beklædning og tilbehør uden forudgående godkendelse fra den sponsoransvarlige. 

Baner Fodboldvej:

Alle skal overholde de trænings-tider, som holdet/afdelingen er tildelt, således at ventende hold kan komme på banen til aftalt tid. Såfremt et hold ønsker at træne udover den normale trænings periode, skal de have anvist en anden bane af Inspektøren.

Oprydning baner:

Mandage og torsdage bliver banerne klippet af Park & Vej. Det er derfor vigtigt, at vi alle hjælper med oprydning, da vi ellers risikerer at Park & Vej ikke klipper banerne. Trænerne skal sørge for koordinering af oprydning efter træning og kamp.  Dvs. at bolde, kegler, veste og andre materialer samles og bringes tilbage til klubhuset. Målene skal flyttes ud af banefladerne efter træning.

Såfremt der mangler bolde efter optælling, også efter at holdet har foretaget en grundig søgning, meddeles antallet af manglende bolde til vagthavende Inspektøren.

Holdkort og indberetning af kampe:

Træner eller holdleder skal udfylde elektronisk holdkort (fra U13) og indberette resultatet for holdet enten via DBU mobile fodbold App, mit DBU på PC (alle hold) .  

Kampdage og flytning af kampe:

Vi ser helst, at kampdage foregår lørdage, dels for at sikre kontinuitet i træningen og dels fordi der er cafeteriabemanding om lørdagen på Fodboldvej.

Forespørgsel på flytning af kampe skal ske til kampfordeler Ole Lyng  på kampfordeler@slet-dette.ffifodbold.dk  eller mobil: 40 47 07 87. Vi henstiller til tidlig ændring af kampe inden turneringen går i gang.