Forsikringer

F.f.I Fodbold er via vores medlemsskab af DIF dækket af nogle kollektive forsikringer, som er tegnet i samarbejde med DIF, DGI og Tryg Forsikring:

De 5 forsikringer er:

1.    En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis
       f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade
       underudførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af
       foreningensfrivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 

2.    En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan
       pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.

3.    En idræts-rejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere
       på forenings-rejser til udlandet. 

4.    En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en
       retssag.

5.    Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen
        involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Se mere på http://www.idraettensforsikringer.dk

Her ud over har F.f.I Fodbold et Falck Abonnement, der sikrer, at klubben til en hver tid uanset hvor i landet man er, kan få transporteret sine medlemmer til behandling hos læge eller Sygehus