Vi råder over en velfungerende klub 60+ pensionistklub med over 30 medlemmer, som hjælper klubben med mange forskellige opgaver, og som tjener penge til klubben ved diverse opgaver. Det er bl.a. hjælp ved Arena Nord arrangementer, trykning af logoer og reklamer på spillertøj, servering ved vores 5 årlige klubaftener, hjælp ved træner- og leder fest, standerhejsning, Cup No.1 og diverse ad hoc opgaver.

Er det dig, der gerne vil være med i det fællesskab, hvor der hygges hele året og er et fantastisk sammenhold så kontakt Orla Thomsen.

Orla Thomsen                                      
Mobil 30 49 62 50