Foreningens formål er ved bankospil og lignende aktiviteter, at støtte FFI’s Fodbold ungdomsarbejde.

På http://www.frederikshavnbingohal.dk/

kan du finde kalenderdage, hvor vi afholder banko i Frederikshavn Bingohal. Bestyrelsen har bemyndigelse til. at uddele støtte til turneringer, kurser, rejser m.m. når der er overskud på kontoen.

Foreningen støtter bl.a. klubaftener og Costa Brava Cup i Spanien.

Vi vil gerne have flere medlemmer som har interesse i at hjælpe og støtte klubben med aktiviteter for børnene. Er det noget for dig, så kontakt Formand Ejgil Kristensen.

Årlig kontingent hos FFI’s venner er kr. 50.

Ansøgninger sendes til: Ejgil Kristensen


F.f.I´s Venner´s Bestyrelse er

Formand:Michael Christensen,0000 0000Mail: Mukal.mc@slet-dette.gmail.com
Kasserer: Ejgil G. Kristensen,    9842 0890Mail: hennyejgil@slet-dette.webspeed.dk
Medlem:Leif Mortensen,     0000 0000Mail: lemo@slet-dette.kabelmail.dk
Medlem:Svend Erik Nielsen, 0000 0000Mail: se.nielsen@slet-dette.deltadata.dk
Medlem:Hans Peter Frederiksen,0000 0000