Glæden er ”drivkraften”:

Glæden er den afgørende ”drivkraft” for spillere, ledere, trænere, forældre, ansatte samt andre med tilknytning til F.f.I Fodbold – dette er generelt gældende i forbindelse med træning og kampe, samt i forbindelse med andre aktiviteter indenfor F.f.I Fodbold.

Som F.f.I´er glæder man sig til at komme i klubben, være til stede i klubben og deltage i de forskellige aktiviteter, er glad når man forlader klubben og man er glad for at være en del af F.f.I Fodbold

Udvikling for alle:

Alle spillere i F.f.I, uanset niveau, oplever muligheder for at udvikle sig både sportslig, socialt og personligt – at der tages hensyn til den enkeltes forudsætninger og ønsker/behov, sådan at lysten til at udvikle sig som fodboldspiller stimuleres.

Trænere og ledere indenfor F.f.I Fodbold sikres muligheder for at udvikle deres fodboldmæssige træner-/leder kompetencer – dette bl.a. i form af relevante uddannelsesforløb og passende udfordringer indenfor klubben.

Motto: Det gælder ikke om at være den bedste – men om at gøre sit bedste.

Der er plads til alle:

I F.f.I Fodbold er der plads til alle, uanset hvem man er og uanset fodboldmæssige niveau/kompetencer og alle føler sig værdsatte.

For spillerne medfører dette, at alle får samme opmærksomhed og tilbud – f.eks. deltagelse i træningslejre, træningsture, stævner og lignende, samt at alle hold/spillere sikres kompetente trænere og ledere.

Forpligtende samarbejde med alle:

Indenfor F.f.I Fodbold foregår der et konstruktiv og forpligtende samarbejde med og mellem klubbens spillere, trænere, ledere og forældre.

Som F.f.I-spiller får du mulighed for at deltage ved internationale stævner, som f.eks. Cup No. 1, hvor spillerne møder og oplever andre kulturer, specielt indenfor idrætten/fodbolden.

F.f.I Fodbold samarbejder med fodbold klubber og andre sportsklubber/-foreninger i Danmark

F.f.I Fodbold tilstræber et gensidigt forpligtende samarbejde med relevante uddannelses institutioner indenfor Frederikshavn kommune, til glæde og gavn for klubbens medlemmer.

F.f.I Fodbold tilstræber et godt og konstruktiv samarbejde med klubbens sponsorer, samt erhvervslivet i øvrigt i Nordjylland.

Socialt forpligtende fællesskab for alle:

F.f.I Fodbold er et attraktivt samlingspunkt for alle – det gælder i forbindelse med de sportslige aktiviteter og i forbindelse med øvrige aktiviteter indenfor klubben – dette på tværs af hold og årgange.

Alle F.f.I´ere er bevidste om, at klubbens ide grundlag hviler på et forpligtende fællesskab, hvilket fordrer at alle F.f.I´ere påtager sig et forpligtende ansvar.

Husk: Det er fodbolden der tiltrækker, men det er relationerne der fastholder.

”Der er styr på det”:

Klubben fungerer ud fra en enkelt og forståelig struktur/organisation, hvor der er en synlig og effektiv beskrivelse af de forskellige områder/aktiviteter og hvem der har ansvaret for disse.

Klubben udarbejder realistiske budgetter i forhold til de forskellige aktiviteter – dette suppleres med en løbende økonomisk opfølgning, sådan at klubbens ledelse hele tiden har et overblik klubbens økonomiske situation – samtidig tilstræbes en effektiv synliggørelse af økonomien i forhold til de forskellige afdelinger/aktiviteter.

De forskellige opgaver/funktioner indenfor F.f.I Fodbold er beskrevet, sådan at det er overskuelig for de respektive ledere og trænere, hvad de er ansvarlig for.

Som F.f.I´er, overholder man indgåede aftaler, udfører de opgaver man påtager sig og har ansvaret for.

Der er trænere og ledere til alle hold.