BV: træner Kaj Arne Nielsen, Jens Robenhagen Christensen, Hans Nielsen, Ejvind Nielsen, Carl Erik Nielsen, Henrik Larsen. MV: Ole Bent Nielsen, Tommy Christensen, Per Thomsen. FV: Bjarne Haugård, Gregers Christensen, Niels SkrubbeltrangBV: Hans Henning Jakobsen, Aksel Jensen, Per Nielsen, Steen Christensen. MV: Jens Ifversen, Anders Christensen, Flemming Eriksen, Erik Nielsen. FV: ?, Henrik Olesen, Hans Erik Madsen, Finn Larsen.


Ynglingemester til stævne i Stavanger Norge 1969

BV: Ole Riskær Pedersen, Træner Ole Sørensen, Lau Faldberg, Erik Amping, Per Enevoldsen, Frank Hou, Ole Pind Eriksen, Eigild Christensen og holdleder Poul Mathiasen. MV: Poul Henrik Nielsen, Bjørn Lyloff, Claus Gundestrup, Søren Larsen, Villy Thomsen. FV: Bent Nielsen Kurt Pihlman, Ole Damkjær.


BV: Ejgil Madsen, Flemming Pedersen, Ejvind Nielsen, Carl Erik Nielsen, Frank Nielsen, træner Kaj Arne Nielsen. MV: Ole Bent Nielsen, Tage Sønderby, John Larsen. FV: John Thomsen, Knud Valdemar Nielsen, Jørgen Peiter Petersen.Store bededagsstævne i Hobro

BV: Træner Finn Larsen, Hans Erik Madsen, Erik Graves, Aksel Jensen, Kim Hatting, Per Svensson, Jens Ifversen, holdleder Leif Eriksen. MV: Kurt Hansen, Flemming Eriksen, Erik Nielsen. FV: Steen Mosegård, John Møller Nielsen, Finn Larsen.