BV: Allan Eriksen, Bent Krølle Kristensen, Jens Mathiasen, Osvald Thomsen, John Thomsen. FV: Søren Højbjerg, Ejvind Nielsen, Frank Nielsen, Flemming Grey, Kaj Larsen, Per Thomsen.


BV: Gunner Mortensen, Mogens Jørgensen, Bjarke Jensen, Henning Boston Christensen, Bjørn Lyloff, Erik Sørensen, Klaus Rasmussen, Bo Ifversen, Søren Rørbæk.
FV: Jan Christoffersen, Gregers Christensen, Jens Valdemar Jensen og Danny Nepper.


BV: halvt skjult Jens Jørgen Calundan, Pauli Jørgensen, Preben Sørensen, Jens Chr. Jensen, Poul Borup, Per ”Ford” Jensen, Jens Mathiassen, Erik Varmløse Nielsen, Kjeld Larsen, Herluf Johansen, Car Erik Nielsen, træner Walther Pheiffer. FV: Allan Eriksen, Søren Ole Knudsen, Per Thomsen, John Thomsen, Frank Nielsen, Kurt Pihlmann, Flemming Pedersen, Gregers Christensen, Bent Varmløse Nielsen, Kaj Larsen, Henning Christensen, Jørgen Peiter Petersen, Preben Frederiksen og halvt skjult holdleder John Christensen  


Oprykning 2. division

BV: hjælpetræner Kenneth Ifversen, træner Walther Pheiffer, Ruben Christiansen, Frank Nielsen, Per Jensen, Pauli Jørgensen, Jens Chr. Jensen. MV: Preben Sørensen, Poul Borup, holdleder Kaj Larsen. FV: Allan Eriksen, Per Thomsen, Kurt Pihlmann, John Thomsen, X.

 
Store Bededag i Hobro. 

BV: Holdleder Leif Eriksen, Per Dyg Jensen, Jens Ifversen, Michael Ørvad, Carsten Nielsen, Hans Erik Madsen, Hans Henning Jacobsen og træner Finn Larsen. MV: Anders Christensen, Flemming Eriksen, Erik Nielsen. FV: Ib Ole Pedersen, Folmer Jensen, Finn Larsen.


BV: Ejvind Nielsen, Ruben Christiansen, Jens Chr. Jensen, Frank Nielsen, Jørgen Nielsen, Poul Borup, Flemming Grey og træner Preben Frederiksen. FV: Søren Ole Knudsen, Allan Eriksen, John Thomsen, Bent Varmløse Nielsen - bag Bent, Per Thomsen, Kurt Pihlmann, Preben Sørensen, Jens Mathiassen.


Lyngsåturnering

Erik Larsen, Henning Christensen, Anthon Krogh, Pauli Jørgensen, Jørgen Pape.BV: Kai Arne Nielsen, Christian ”Prik” Andersen, ?, Ole Holmskov, ?, Lars Henrik, Henrik Frederiksen, Søren Magnussen, Ole Lyng. FV: Robert Nielsen, Henrik Ravn, Michael Odfeldt, Lars Bøggild,  Claus Muhlig.