Lilleputmester som i 1985 vandt sølv til Vildbjerg Cup.

BV: Preben Møller (holdleder), Morten Rosenkilde, Lars Rom Jensen, Lars Christiansen, Martin Engbjerg Larsen, Søren Skovbo Larsen, Hans Reichstein, Per Thomsen (træner). FV: Søren Jensen, Martin Høeg, René Cortsen Møller, Henrik Thomsen, Morten Thomsen


BV: Preben Sørensen, Jens Chr. Jensen, Ruben Christiansen, Kim Simmelsgård, holdleder John Boiesen. FV: Søren Højbjerg, Pauli Jørgensen, Jens Mathiassen, Ib Jensen, Gunner Mortensen, Frank Nielsen.
På holdet deltog også målmand Torben Reese, Per Thomsen, Jørgen Nielsen, Poul Kristiansen, Per Lykke, Dion Larsen og Ejvind Nielsen, der kun blev skiftet ind, når vi var kommet foran.BV: Træner Jørgen Jeppesen, John Mortensen, Michael Madsen, Ole Michelsen, Henrik Holmberg, Frank Mathisen, Lars Hørby, holdleder John Boysen. FV: Tommy Carlsen, Steen Christensen, Finn Larsen, Allan Severinsen, Lars Henrik Hansen, Michael Jørgensen.


BV:  Henrik Agervig, Hans Thomsen, Ejvind Christiansen, Hans Ole Christensen, Per Heidemann, Erik Necorum, Keld Larsen, Villy Jensen. FV: Per Christoffersen, Palle Topholt, Allan Mortensen, Per Jensen, Per Mølgård. 


BV: Holdleder John Christensen, Claus Ottesen, Kenneth Vestergård, Kristian Østergård, Jan Sørensen, Finn Christensen, John Thomsen og Frank Nielsen.  FV: Palle Topholt, Frank Pedersen, Ejvind Christiansen, Steen Hjelm Christensen, John K. Christensen og Per Knudsen. Træner Bent Sørensen, ville desværre ikke med på billedet.


BV:  Per Knudsen, Folmer Jensen, Finn Christensen, Steen Hjelm Christensen, Henrik Andersen, Per Christiansen, Torben Christensen. FV: Ole Snebang Christensen, Frank Pedersen, Søren Risager, Henrik Kristensen, Frank Nielsen, Kristian ØstergaardBV: Søren Larsen, John Madsen, Jan Kiis, Ivans Isaksen, Frank Mathiasen, Henrik Holmberg. NV: Herluf Johansen, Flemming Nielsen, Jacob Madsen, Ole Holmskov, Michael Madsen, Henrik Lilbæk.


BV:John Bojensen, Gunner Mortensen, Ruben Christiansen, Jens Chr. Jensen, Søren Edwardsen, Kristian Bang, Pauli Jørgensen, Erik Nielsen. FV: Ib Jensen, Bjarne Schønfeld, Ejvind Nielsen, Ole Andersen, Jørgen Nielsen


BV: John Allé, Herluf Johansen, Ruben Christiansen, Frank Mathiasen, Jørgen Johnsen, Thomas Thomsen, Dan Sørensen, Søren Larsen. FV: Finn Larsen, Steen Carlsen, Lars Nielsen, Allan Mortensen, Svend Erik Nielsen, Michael Sørensen. 


BV: Johnny Christensen, Søren Schmidt, Svend-Erik Nielsen, Kåre Johnsen, Peter Poulsen, Kurt Nielsen, Olav Jokumsen, Søren Larsen. FV:  Helge Andersen, Finn Larsen, Erik Nielsen, Jacob Madsen, Michael Madsen, Leif Jensen


BV: Lene Åen, Lone Beck (nu Beck sønderby) Birgitte Hansen (nu Vegeberg), Marianne Jensen, Lise Thim, Gitte Bast og træner Jan Søndergård. FV: Susanne Stræde, Helle Thomsen, Marianne Fossaberg, Hanne Risom, Ann Thomsen og Lone Risom.


BV: Knud Andersen, Jens Nielsen, Kenneth Nielsen, Hans Henning Jacobsen, Pauli Jørgensen, Gunnar Mortensen, Asghar Mazahari. FV: Karsten Nygaard, Lars Slinger, Martin Gårdbo, Mannase Møller, Torben Hald.


John Thomsen, John Larsen Pauli Jørgensen, Finn Christensen, Jesper Brasted. Forrest: Herluf Johnansen


BV: Søren Larsen, Per Besgård, Johnny Mortensen, Kåre Johnsen, Henrik Agervig, Claus Ottesen, Per Heideman, Per Christensen, John Olesen. FV: Henrik Holmberg, Claus Tom, Svend-Erik Nielsen, Jens Ole Thomsen, Ruben Christiansen, Mads Rydder


BV: Helge Andersen, Henrik Petersen, Frnak Mathiasen, Peter Poulsen, Lars Henrik Hansen, Jacob Madsen, John Madsen, Knud Andersen. FV: Dan Sørensen, Erik Nielsen, Jan Carlsen, Peter Kobberup, Jan Søndergård.


Billedet er fra Vildbjerg Cup 1985 (2. plads tabte i finalen til OB)

BV: Holdleder Preben Møller, Søren Skovbo Larsen, Lars Christiansen, Lars Rom, Martin Larsen, Michael Jørgensen, René Christensen, Brian Mose, træner Per Thomsen. FV: Søren Jensen, Morten Thomsen, Henrik Skrubbeltrang, Martin Høgh, Hans Reichstein , René Møller, Morten Rosenkilde, Henrik Thomasen


BV: Lars Thomsen, Glenn Smed, Thomas Poulsen, Jimmi Mortensen. MV:  Træner Preben Frederiksen, Martin Kirkegård, Per Christiansen, Henrik Andersen, Mickey Larsen, holdleder Kurt Jonassen. FV: Allan Jensen, Peter Vestmark, Jan Carlsen, Mads Rydder, Tommy Pedersen. 


Bemærk de flotte bolchestribede spilledragter, som vakte stor opsigt i USA. 
BV: Træner Tage Sønderby, Jens Ole Thomsen, Thomas Bjerregård, Jacob Blumensaat, Christer Størup, Kåre Johnsen, Peter Rønnest Andersen, Lars Andersen, Claus Christensen, Jens Hansen, holdleder Finn Flyvbjerg.  FV: Johnny Løgtved, Otto Pedersen, Lars Bach, Lars Dannervig, Jan Nielsen, Jens Chr. Westergaard Sørensen, Henrik Højbjerg. 


BV: Træner Tage Sønderby, ?, Søren Jensen, Per Kristensen, Henrik Andersen, Søren Larsen, Mickey Thorslund, Niels Pedersen, holdleder Carsten Kristensen. FV: Jens Ole Thomsen, Ole Schussler, Glenn Smed, John Hørby, Claus Christensen, Jimmi Mortensen


BV: holdleder Orla Thomsen, Henrik "Nokke" Petersen, Lars Andersen, Rune Mølbak, Thomas Thomsen, Peter Rossen, Jesper Larsen, Henrik Højbjerg, træner Steen Jensen
FV: Lars Thomsen, Palle Pranger Pedersen, Per B. Rasmussen, Søren Lind, Ole Aaen, Morten Pranger Pedersen, Anders Nygård. og forrest målmand Jan Carlsen.


Vinderhold Kvissel Sommerturnering 1985

BV: Holdleder John Olsen, Helge Andersen, Olav Jochumsen, Carl Erik Nielsen, John Madsen, Kjeld Larsen, Hans Ole Christensen, Herluf Johansen.  FV: Kjeld Niilonen, Michael Madsen, Allan Mortensen, Søren Larsen (og de to maskotter fætrene Claus og Kenneth Larsen)


BV: Knud Andersen, Jan Kristensen, Anders Jørgensen, Træner Jørgen Jeppesen, Flemming Grey, Jesper Nielsen. FV: Johnny Sørensen, Flemming Christoffersen, Jens Størner, Gunnar Mortensen, Ole Jacobsen, Jens Ifversen.


BV: Jan Kristnesen, Peter Poulsen, Leif Jensen, Carsten Carlsen, Søren Schmidt, Flemming Pedersen, Knud Andersen.  FV: Martin Gårdbo, Flemming Christensen, Torben Hald, Lejf Andersen, Hans Nielsen, Jan Menne


BV: Holdleder John Olsen, Kjeld Moberg, Svend Erik Nielsen, Nich Norman Jensen, Karl Erik Nielsen, Kjeld Østergård, Michael Arvidsen, Træner Søren Larsen. FV: Ole Holmskov, Michael Jensen, Jesper Larsen, Olav Jochumsen, Tommy Neist, Herluf Johansen.


BV: Knud Andersen, ?, Peter Poulsen, Hans Henning Jakobsen, ?, Flemming Nielsen, Hans Nielsen.  FV: Jan Menne, Lars H Hansen, Lars Knudsen, Peter Hundborg, Torben Hald. 


BV: Finn Christensen, Michael Jensen, Steen Hjelm Christensen, Julian Barnet, Jan Sørensen. FV: Claus Ottosen, Henrik Andersen, Palle Topholt, Folmer Jensen, Frank Pedersen, Flemming Guldager


BV: Henrik Kristiansen, Henrik Agervig, Claus Jensen, Bent Milling, Hans Høj, Hans Ole Christensen, Keld Larsen, Villy Jensen.  FV: Per Mølgård, Søren Jensen, Peter Jensen, Henrik Poulsen, Keld  Niilonen, Folmer Jensen, Jakob Holm. 


BV: Søren Larsen, Hans Thomsen, Allan Siversen, Per Heideman, Dion Larsen, Jan Giversen, Allan Jensen, Olav Jokumsen. FV: ?,  Finn Larsen, Jan Søndergård, Casper Houmann, Lars Slinger, Ejvind Christiansen.


BV: Keld Larsen, Jan Giversen, Henrik Agervig, Per Heidemann, Ole Michelsen, Hans Ole Christensen, Hans Henrik Holmberg, Villy Jensen. FV: Allan Severinsen, Per Bisgård, John Hørby, John Christensen, Lars Christensen, Per Mølgård.


BV: BV: Finn Christensen, Ole Brix, Steen Hjelm Christensen, Jan Sørensen, Kristian Østergård, Thomas Bjerregaard, Teje Hansen. FV: Nichlas Johannesen, Hans Otto Kock, Jens Martin, John Thomsen, Claus Madsen og Michael Magil. BV: Knud Andersen, Per Nygård, Michael Madsen, Finn Larsen, Dion Larsen, Niels Larsen, Thomas Thomsen, Herluf Johansen. FV: John Hørby, Per Mølgård, Sørensen Jensen, Søren Lind, Jan Giversen


BV: Jacob Madsen, Anders Kofoged, Henrik Petersen, Peter Lind, Olav Jokumsen, Leif Jensen, Knud Andersen, FV: Jan Menne, Allan Gøgsig, Per Kobberrup, Jørgen Thomsen, Henrik Wittrup, Tommy Madsen.